2016

Grundejerforeningen Ørnebjerg

Velkommen !

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen blev holdt d. 11. maj 20016

Referatet bliver også delt ud senere på året


Hovedtræk:

Regnskabet blev godkendt

Forslag fra bestyrelsen:

1) Et nyt fitnessredskab opsættes blev vedtaget

2) Bystyrelsen skal arbejde videre med mulighed for opsætning af belysning ved fitnessparken blev vedtaget

Budget og kontigent 400,- for 2016 blev godkendt

Valg af kasserer:

Liselotte Stotz Blev valgt

Valg af et bestyrelsesmedlem:

Peter Baerens blev valgt

Valg af 2 supleanter:

Kasper Rubin og Christian Melton Blev valgt

Ekstraordinær generalforsamling 26 okt. 2016

Valg af kasserer:

Mads  Rasmussen blev valgt

Valg af suppleant:

Liselotte Stotz blev valgt

Grundejerforeningen Ørnebjerg


CVR-nr: 35316469