Kontingent

Grundejerforeningen Ørnebjerg

Velkommen !Kontingent

Kontingentet er vedtaget til kr. 400,- for 2017


Jvf. §7 i vedtægterne for Grundejerforeningen Ørnebjerg, fastsættes det årlige kontingent på grundlag af det forelagte budget for det indeværende regnskabsår og umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen.


Kontingentet vil blive opkrævet i juni måned.


Foreningens kontonummer er som følger:

Registreringsnummer: 1551

Kontonummer: 5478065

Grundejerforeningen Ørnebjerg


CVR-nr: 35316469