Kontakt os

Grundejerforeningen Ørnebjerg

Velkommen !

Kontakt os


 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer
  • 2 bestyrelsesmedlemmer
  • 2 suppleanter


Bestyrelsen holder møder 6 til 7 gange om året. Møderne bliver afholdt privat. Her drøftes blandt andet grundejerforeningens almene trivsel, beskeder fra kommunen / grundejerne og meget andet.

Vedr. kontaktformularen:

Ved forslag til generalforsamlingen kræves det at forslagstiller   er tilstæde på generalforsamlingen og fremlægger sit forslag ellers bortfalder forslaget.

Grundejerforeningen Ørnebjerg


CVR-nr: 35316469