Regulering af råger

Grundejerforeningen Ørnebjerg

Velkommen !Regrulering af råger på Stuehøj


Foreningen foretager igen i år regulering af råger på Stuehøj. Dette arbejde udføres i perioden 1. maj til d. 15. juni 2019.


Dette sker, da rågerne er utrolig generende for de omkringliggende boliger pga. meget støj - specielt i yngle perioden.


Grundejerforeningen har søgt og fået tilladelse til regulering af råger på Stuehøj. Tilladelsen er givet til formanden, som er den eneste, der kan give tilladelse til, at en jæger på minimum 18 år og med gyldigt jagttegn kan regulere i rågerne. Der kræves også hund til formålet jf. lovgivningen.


Grundejerforeningen Ørnebjerg


CVR-nr: 35316469