Ejendomsmægler info

Vi sender opkrævning ud efter vores generalforsamling i foråret med betaling primo juni, der så dækker indeværende år.


Beløbet fremgår af referatet af seneste generalforsamling.


Nedenfor  findes der svar på en række standard information som typisk skal bruges i forbindelse med køb og salg af ejendomme.

 

  • Kontingent til grundejerforeningen betales én gang årligt. Dette inkluderer snerydning af vejene i grundejerforeningen og vedligeholdelse af vores fælles grønne område Stuehøj Park.
  • Der betales ikke til en separat vejfond, fælles forsikring eller anden opsparing.
  • Foreningen har ingen gæld.
  • Der er ingen administrative eller økonomiske sammenfald mellem Grundejerforeningen og Antenneforeningen Ølstykke Vest .
  • Opkrævningen bliver sendt ud efter afholdelsen af Generalforsamlingen - typisk i juni måned.
  • Grundejerforeningens regnskab omfatter periode 1. januar til 31. december.
  • Spørgsmål om restance for den enkelte parcel til grundejerforeningen kan stilles til kassereren med oplysninger om sælgers navn og adresse - Kontakt kassereren