Vedtægter 2017

Få ændringer blev vedtaget 16. maj 2017 angående bestyrelsens sammensætning.