§

Vedtægter

På de underliggende sider kan du finde de gældende vedtægter for Grundejerforeningen Ørnebjerg.

Det er disse vedtægter bestyrelsen skal forholde sig til under det daglige arbejde, og de danner grundlaget for bestemmelser siden udstykningens begyndelse.


Efter en meget lang årrække uden ændringer fik bestyrelsen i 2011 gennemarbejdet vedtægterne i et nyt og mere tidsvarende sprog, og vi fik ændret til en mere tidsvarende  betydning af teksten.

Denne gennemarbejdelse blev så vedtaget på generalforsamlingen i 2012.


Siden har der været små justeringer, men vi tror på, at vi ender ud med et sæt vedtægter, som vil kunne bruges med små ændringer hen over årene.