Parkering

Egedal Kommune har bestemmelser for parkering i tættere bebyggede områder, samt et tomgangsregulativ for hele kommunen.


Her kan du læse mere om parkering i tættere bebyggede områder og tomgangsregulativ for hele kommunen.


De seneste parkeringsbestemmelser er politisk vedtaget i december 2011 og efterfølgende godkendt af Nordsjællands Politi. Bestemmelserne er gældende fra 1. november 2012.


I Egedal Kommune er der parkeringsbegrænsninger inden for tættere bebyggede områder, herunder særlige bestemmelser for store køretøjer.


Hvis der på pladser, veje og gader er afmærkede p-båse, må parkering ikke ske uden for disse.


Lastbiler, vogntog, busser og påhængskøretøjer m.v. må ikke parkeres i bymæssig bebyggelse i mere end tre timer.


Der er udvalgt seks steder i kommunen hvor store køretøjer kan parkeres.


Der er vedtaget et Tomgangsregulativ for hele kommunen. Det er godkendt af Nordsjællands Politi og træder i kraft 1. oktober 2013.


Det betyder, at du højst må holde stille med motoren gående i højest et minut. Ved afisning og afdugning af ruder tillades dog to minutter.


Bestemmelserne finder ikke anvendelse, så længe motorkøretøjet befinder sig i en trafikkø.