Vedtægter 2018

Få ændringer blev vedtaget 23. maj 2018 angående bestyrelsens sammensætning.