Hvis du gerne vil give dig i kast med træning i parken, så har  Ølstykke Fys sammensat et program, man med fordel kan følge et par gange om ugen.

Du finder det her:

Der er d. 27/3-2014 modtaget byggetilladelse fra Egedal Kommune til opførelse af Stuehøj Fittnesspark. Hele tilladelsen kan læses herunder.

I forbindelse med etablering af Stuehøj Fitnesspark har Grundejerforeningen Ørnebjerg søgt om dispensation til at bygge inden for 100 meters grænsen fra Stuehøj, som er kategoriseret som et fortidsminde og derfor er fredet. Dispensationen er blevet givet den 17/1-2014. Der er dog 4 ugers klage ret, før den er gældende. En fejl fra kommunen gjorde at dispensationen først blev offentliggjort 28/1 herfra er der 4 ugers klageret.

Dispensationen er offentlig gjort på Egedal Kommunes hjemmeside.
Der indkom ingen klager de efterfølgende 4 uger og grundejerforeningen fik dispensation

Se nedenstående brev/pdf. fra kommunen.Stuehøj Fitnesspark

På generalforsamlingen i 2013 besluttede vi at opføre en fitness park i Stuehøj Park.

Vi besluttede i bestyrelsen, at vi ville forsøge at skaffe fonde til dækning af nogle af udgifterne.


Til projektet købte vi redskaber fra Uno og fik økonomisk støtte fra Nordea Fonden (30.000 kr.) og Egedal Kommunes Natur- og Miljøpulje (15.000 kr.).


Stuehøj Fitnesspark er nu opført, og kan tages i brug af alle som lyster.


Du finder Stuehøj Fitnesspark på Bøgevej 20.


God fornøjelse!