Bestyrelsesmedlemmer

Vi er i bestyrelsen fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.


Desuden er der tilknyttet en bilagskontrollant.


Ved sidste ekstraordinære generelforsamling var hele den forhåndværende bestyrelse på valg, derfor skete der en del omrokering i bestyrelsen.

Titel

Navn og adresse

Mobil

Formand

Bjarne Schwerdtfeger, Cedervej 18

27891004

Kasserer

Jesper Paulicke, Nøddevej 11

25974416

Bestyrelsesmedlem

Mads Beckwith, Engvej 76

40761893

Bestyrelsesmedlem

Kenni Jensen, Engvej 42

40818987

Bestyrelsesmeldem


Suppleant

Suppleant