Generalforsamling 2008

Fra dette  år er det kun bestyrelsesberetningen vi har digitalt